Nguồn: PaolaBernardelli

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
18 × 13 (cm)
MEDIUM

Ý tưởng

Bộ ảnh được chụp ở các làng nổi trên hồ Tonle Sap và khu vực biên giới Long An Việt Nam, nơi nhiều người di dân gốc Việt đang sống trong những căn lều dựng tạm và chờ một ngày nào đó họ sẽ được nhập tịch. Trong các bức ảnh này, con người đã bị tô đen, như một ẩn dụ cho sự không có danh tính của họ.