không có tên 1

không có tên 1

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Tác phẩm trưng bày một chuỗi cử động lặp đi lặp lại khi nghệ sĩ cố đặt mình vào trạng thái hành động vô thức. Kênh đầu tiên là sự tái hiện cuộc đi dạo của nghệ sĩ trong bệnh viện trong lúc chờ đợi tin tức về bà anh. Kênh thứ hai cho thấy nghệ sĩ, với tư cách là một kẻ Vô thần, buộc mình cúi lạy và khấn cầu trước bàn thờ người bà đã khuất. Kênh thứ ba ghi lại cảnh anh thực hiện một hoạt động mà anh từng làm với bà khi còn bé.