Performance Art

Trình diễn là loại hình nghệ thuật mà tác phẩm được tạo ra bởi hành vi hoặc chuỗi hành vi do nghệ sỹ và những người tham gia thực hiện. Tác phẩm Trình diễn có thể được thực hiện theo kịch bản hoặc ứng tác, và diễn ra trực tiếp hoặc được ghi lại bằng phương tiện khác.
Cùng với Sắp đặt và Video, Trình diễn là một trong ba loại hình nghệ thuật đương đại du nhập vào Việt Nam từ đầu thập niên 1990.
Nghệ sỹ đầu tiên ghi dấu ấn với Trình diễn là Trương Tân, cùng với một loạt tên tuổi của thế hệ ban đầu như Trần Lương, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Minh Phước, Đào Anh Khánh, Ly Hoàng Ly. Những nghệ sỹ thế hệ tiếp theo phải kể đến nhóm Phụ Lục (Appendix group), Nguyễn Phương Linh, Tuấn Mami, Lê Brothers, Trần Minh Đức, Lại Thị Diệu Hà. Cho tới hiện tại, Trình diễn vẫn là một trong những thực hành bền bỉ và có tính liên tục của nghệ sỹ Việt Nam.
Những hoạt động và dự án Trình diễn đáng lưu ý bao gồm chuỗi dự án In:Act được khởi xướng bởi nghệ sỹ người Nhật ... kết hợp với Nhà Sàn Collective từ năm 2011, hay gần đây là dự án Thời gian ở Khoảng giữa (Time in Between) được khởi xướng và vận hành bởi Quyên D. Phạm từ 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh.
(tham khảo: Britanica, Tate Art Term, The Art Story).

Category
Medium
Year
Adwards
Techniques
No Technique Found
Themes
Collection
Cities/Regions
Countries