Trình diễn

Trình diễn là loại hình nghệ thuật mà tác phẩm được tạo ra bởi hành vi hoặc chuỗi hành vi do nghệ sỹ và những người tham gia thực hiện trong khoảng thời gian chủ đích và có quy ước. Tác phẩm Trình diễn có thể được thực hiện theo kịch bản hoặc ứng tác, và diễn ra trực tiếp hoặc được ghi lại bằng phương tiện khác.

Cùng với Sắp đặt và Video, Trình diễn là một trong ba loại hình nghệ thuật đương đại du nhập vào Việt Nam từ đầu thập niên 1990.

Nghệ sỹ đầu tiên ghi dấu ấn với Trình diễn là Trương Tân, cùng với một loạt tên tuổi của thế hệ ban đầu như Trần Lương, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Minh Phước, Đào Anh Khánh, Ly Hoàng Ly, Lê Vũ. Những nghệ sỹ thế hệ tiếp theo phải kể đến nhóm Phụ Lục (Appendix group), Nguyễn Huy An, Nguyễn Phương Linh, Tuấn Mami, Lê Brothers, Trần Minh Đức, Lại Thị Diệu Hà. Mặc dù luôn gây tranh cãi và khó tiếp cận đối với khán giả phổ thông, cho tới hiện tại Trình diễn vẫn là một trong những thực hành bền bỉ và có tính liên tục của nghệ sỹ Việt Nam, phản ánh trực diện và sâu sắc các vấn đề xã hội phức tạp và những va đập đa dạng của đời sống cá nhân.

Những hoạt động và dự án Trình diễn đáng lưu ý bao gồm LIM DIM – Festival nghệ thuật trình diến quốc tế năm 2004, IN:ACT (Sự kiện Nghệ thuật Trình diễn Quốc tế) được Nhà Sàn Collective kết hợp với NIPAC (Nippon International Performance Art Festival) do nghệ sỹ Nhật Bản Seji Shimoda điều hành từ năm 2010, hay gần đây là dự án "Thời gian ở Khoảng giữa" (Time in Between) do Quyên D. Phạm khởi xướng và vận hành từ năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh. Những nghệ sỹ Trình diễn nội địa ghi dấu ấn trên thế giới bao gồm Trương Tân, Trần Lương, Tuấn Mami, Nguyễn Huy An, Nguyễn Phương Linh và một số người khác.

(Tham khảo: Britannica, Tate Art Term, The Art Story)

* Bạn cảm thấy phần viết này chưa thỏa đáng về nội dung hoặc cách thức diễn đạt và nên cải thiện? Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Category
Medium
Year
Adwards
Techniques
Chưa có kỹ thuật
Themes
Collection
Cities/Regions
Countries