Nguyễn Minh Phước
BORN
CITY/REGION
WEBSITE

Nguyễn Minh Phước sinh tại Sơn La, là nghệ sĩ đa phương tiện, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật Hà Nội (1997).

 

Nguyễn Minh Phước làm việc với video art, trình diễn, sắp đặt, hội họa. Thực hành đương đại của Nguyễn Minh Phước có tính phản biện xã hội, anh quan tâm đến điều kiện sống của người Việt, sự giàu nghèo, quá trình đô thị hóa và sự thiếu khuyết của các dịch vụ xã hội trong bối cảnh Việt Nam những năm 2000.

 

Năm 2005, anh tham dự khóa học tại Paris về quản lý các không gian nghệ thuật sáng tạo độc lập. Anh còn là đồng sáng lập kiêm giám đốc Ryllega Gallery, một không gian dành riêng cho nghệ thuật đương đại và thể nghiệm ở Hà Nội (2004-2008).

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên thông tin từ Post Vidai và Vietnamese Art Contemporary 1990-2010, Bùi Như Hương, Phạm Trung.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork