Đi về phía Tây


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Đi về phía Tây*. Đóng góp: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt tổng hợp (vỏ chai nhựa Coca-Cola, hương vòng, các cánh tay điêu khắc). Kích thước thay đổi theo không gian.

Mô tả

Sau thời kỳ Đổi Mới, cùng với sự mở cửa nhiều lĩnh vực, văn hóa Việt Nam cũng bắt đầu giao thoa mạnh mẽ với các nền văn hóa khác trên thế giới. Chúng tôi lúc đó rất háo hức học hỏi và chịu ảnh hưởng không ít cả mặt tốt và xấu của nền văn hóa phương Tây. Bên cạnh những điều mới mẻ tích cực thì cũng tồn tại song song những lối sống tiêu cực. Và chúng tôi đã a dua theo đó, hình thành một phong trào có lối sống hưởng thụ gấp gáp và nguy hiểm cho chính mình.

Tên tác phẩm Đi về phía Tây được lấy cảm hứng từ câu chuyện nước Mỹ vào năm 1886 khi mọi người đổ dồn về miền Tây tìm vàng với một giấc mơ được đổi đời ở những miền đất hứa.

Mô tả tác phẩm do VCAD biên soạn dựa trên tư liệu do nghệ sĩ cung cấp.