Tiêu Chí

Nguyên tắc bộ Tiêu chí:

Bộ tiêu chí này được xây dựng để lựa chọn tác phẩm đưa vào hệ thống VCAD. Bộ tiêu chí được thẩm định định kỳ 12 tháng để điều chỉnh phù hợp với thực tế và đảm bảo các nguyên tắc, định hướng chung mà VCAD theo đuổi.

Tiêu chí:

Là một trang lưu trữ dữ liệu độc lập về Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, tiêu chí chọn lọc dữ liệu của VCAD hướng tới mục đích phản ánh khung cảnh thực hành Nghệ thuật Đương đại Việt Nam một cách toàn diện nhất có thể. Đối tượng sưu tầm và lưu trữ của VCAD bao gồm hồ sơ tác phẩm và thực hành của nghệ sĩ Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài cũng như của nghệ sĩ quốc tế lưu trú, sáng tác và thực hành trong nước, hoặc nội dung tác phẩm liên quan tới Việt Nam. Phạm vi sưu tầm và lưu trữ là hồ sơ tác phẩm và thực hành nghệ thuật đương đại chọn lọc từ sau năm 1990.

Về cơ bản, tác phẩm và thực hành chúng tôi lựa chọn làm hồ sơ lưu trữ dựa trên những tiêu chí sau:

 • Ý tưởng và Nội dung: Tác phẩm hay thực hành nghệ thuật cần truyền tải ý tưởng, nội dung tương quan với định nghĩa về đương đại, nắm bắt các vấn đề thời sự của xã hội và cộng đồng địa phương hoặc đưa ra bình luận về các mối quan tâm khu vực hay toàn cầu.
 • Tính Nguyên gốc: Tác phẩm hay thực hành nghệ thuật cần bảo đảm bản quyền của tác giả: có nguồn gốc xuất xứ cụ thể và trung thực, mọi tham khảo và trích dẫn (nếu có) cần nêu bật rõ ràng. Tuyệt đối không được sao chép.
 • Tính Sáng tạo: Là sản phẩm sáng tạo, tác phẩm hay thực hành nghệ thuật phải mới và khác biệt trong thời điểm xuất hiện. Có tính tiên phong so với nhận thức thẩm mỹ đương thời là một ưu thế.
 • Tính Thẩm mỹ:
  • Tác phẩm hay thực hành nghệ thuật về cơ bản cần phải giải đáp được lý do và mục đích ứng dụng thể hiện ở nội dung, chất liệu, bố cục, ngôn ngữ biểu đạt và cấu trúc.
  • Ưu tiên các tác phẩm hay thực hành nghệ thuật bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn cho cộng đồng và môi trường, có tầm nhìn cân bằng sinh thái tôn trọng tự nhiên, hạn chế sử dụng vật liệu có hại cho môi trường, hao tốn tài nguyên tự nhiên.
 • Tính Toàn vẹn: Tác phẩm hay thực hành nghệ thuật cần đảm bảo được tính toàn vẹn nhất định trong việc truyền tải ý tưởng và nội dung trong mối tương quan với hình thức trình bày thể hiện ở kết cấu vật lý, thị giác, vật chất hoặc phương thức triển khai trên bình diện không gian vật lý, không gian ảo hoặc (và) thời gian.
 • Tính Nhất quán: Tính nhất quán trong nội dung thẩm mỹ và trình bày của tác phẩm cũng như trong thực hành xuyên suốt của nghệ sĩ là một yếu tố ưu tiên xem xét.

Tác phẩm/Thực hành nghệ thuật đạt được các tiêu chí kể trên, dù đã hoặc chưa được giới thiệu đầy đủ trong các sự kiện chính thức, sẽ được đưa ra bình xét để đưa vào hệ thống VCAD. Những tiêu chí nói trên được đánh giá và quyết định bởi Ban Cố vấn VCAD.

Ngoài ra, Ban Cố vấn VCAD có thể cân nhắc thêm các các tiêu chí có tính tham khảo khác:

 • Tác phẩm được trưng bày trong các triển lãm và sự kiện nghệ thuật uy tín, có quy mô ở trong nước và quốc tế (danh mục).
 • Tác phẩm được sưu tập bởi các bộ sưu tập uy tín trong nước và quốc tế (danh mục bộ sưu tập).
 • Tác phẩm từng được trao giải thưởng nghệ thuật uy tín trong nước và quốc tế (danh mục giải thưởng).
 • Tác phẩm được đưa vào các ấn phẩm và tạp chí nghệ thuật uy tín (danh sách ấn phẩm).

Cách thức đánh giá:

Theo chu kỳ hàng năm, nhóm điều hành VCAD lập danh sách đề cử các nghệ sĩ-tác phẩm và gửi cho Ban Cố vấn nghiên cứu, và thông qua Họp đánh giá – bình chọn để cập nhật danh sách.