Vòng tròn


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Trình diễn kéo dài, được thực hiện bởi nghệ sĩ và những người lao động di cư tại Ryllega Gallery 2004. Những chiếc áo của người tham gia, kết quả sau trình diễn, được giữ lại và trưng bày dưới hình thức Sắp đặt trong vòng 1 tháng.

Mô tả

Vòng tròn được coi là thực hành thứ hai Nguyễn Minh Phước làm việc về những người lao động di cư. Tiếp nối ý tưởng từ tác phẩm Mộng du, Nguyễn Minh Phước muốn đề cập đến vấn đề dân trí trong xã hội. Diễn ra dưới hình thức một buổi trình diễn trực tiếp, nghệ sĩ mời những người lao động ngoại tỉnh tham gia cùng mình. Mỗi người sẽ nhận được một câu hỏi ngẫu nhiên khác nhau về các chủ đề văn hóa, xã hội, nghệ thuật, cá nhân. Mọi người được mời ngồi thành vòng tròn, người nhận câu hỏi sẽ trả lời bằng cách viết lên lưng người ngồi phía trước mình. Hành động người này viết lên lưng người khác giống như các trách nhiệm vô hình tồn tại trong xã hội giữa con người với con người. Nghệ sĩ nhận xét: “Trách nhiệm không chỉ riêng ai và nó như một vòng tròn mà chúng ta không thể tránh được”. Vòng tròn cũng là sự luẩn quẩn của nghèo đói của giáo dục, tri thức trong đời sống xã hội hiện tại.

Mô tả tác phẩm do VCAD biên soạn dựa trên tư liệu do nghệ sĩ cung cấp.