Xin đừng chắp cánh


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt đa phương tiện (đèn lồng, ảnh, lông chim, video). Kích thước tùy thuộc vào không gian trưng bày.

Mô tả

Tác phẩm sắp đặt này được coi là thực hành thứ ba Nguyễn Minh Phước làm phần tiếp nối của Mộng duVòng tròn. Nếu Vòng tròn là câu hỏi về dân trí, ý thức và trách nhiệm đối với xã hội thi ở Xin đừng chắp cánh lại đặt vấn đề về bệnh hình thức, thành tích và dối trá về thực trạng xã hội lúc đó. Hình tượng rực rỡ của những chiếc đèn lồng được chắp cánh bay cao và những hình ảnh được giấu bên trong mang tính ẩn dụ về truyền thông và sự giả tạo của nó.

Mô tả tác phẩm do VCAD biên soạn dựa trên tư liệu do nghệ sĩ cung cấp.