Khúc luyện đỏ


Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
00:05:00
MEDIUM

Video 1 kênh màu, có âm thanh. Kích thước tùy thuộc địa hình.

Mô tả

Khúc luyện Đỏ là một Video art của Nguyễn Minh Phước. Nghệ sĩ hình dung xã hội Việt Nam giống như một dàn nhạc giao hưởng lớn có nhiều thành phần hay loại nhạc cụ phối kết hợp thành dưới sự điều khiển của một nhạc trưởng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính trị Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ nền chính trị Trung Quốc, vì vậy nhân vật chính trong video – người nhạc trưởng được mặc quần áo quân đội và múa quạt theo điệu Thái cực quyền trên nền chính. Những hình ảnh phía sau người nhạc trưởng là các video tư liệu được quay dưới dạng nhật ký ngẫu nhiên của nghệ sĩ trong vòng 10 năm. Tác phẩm phản ánh các hình dung của một nghệ sĩ hoặc một người bình thường nhìn nhận về các vấn đề trong xã hội của mình.

Mô tả tác phẩm do VCAD biên soạn dựa trên tư liệu do nghệ sĩ cung cấp.

Post Vidai
2009
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
https://www.postvidai.com/red-etude/
QAGOMA Collection