Phạm Ngọc Dương
BORN
CITY/REGION
WEBSITE

Phạm Ngọc Dương sinh tại Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (2001).

 

Phạm Ngọc Dương làm việc với hội họa, điêu khắc, sắp đặt, trình diễn. Thực hành đương đại của Phạm Ngọc Dương thời kì đầu là những sắp đặt thi vị, đôi khi kết hợp với trình diễn của nghệ sĩ trong chính không gian trưng bày. Các tác phẩm về sau của Phạm Ngọc Dương phản ánh trực tiếp những vấn đề xã hội trong bối cảnh hiện đại hóa ở Việt Nam.

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên thông tin từ Vietnamese Art Contemporary 1990–2010, Bùi Như Hương, Phạm Trung.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork