Bầu trời xanh


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (Ma nơ canh, quấn vải, vẽ lên vải). Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Không phải hình ảnh bầu trời xanh nào cũng đem lại cảm giác thoáng đãng.

Post Vidai
Khoảng năm 2008
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
https://www.postvidai.com/blue-sky/