GIA ĐÌNH XANH


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (Tượng thạch cao phủ sơn). Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Tôi làm những khuôn mặt buồn bởi nó luôn cho tôi những cảm xúc chân thực.