Trung học cơ sở


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn


© Nguyễn Anh Tuấn

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (Tượng composite mặc đồng phục học sinh, đồ dùng học sinh thật, phủ composite). Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Bức tranh về cuộc sống hiện đại là một trong nhiều thế hệ người đã lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và thường phải chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Áp lực vì một xã hội biến đổi quá nhanh chóng, áp lực vì thiếu hiểu biết về cuộc sống hiện đại, áp lực từ những thay đổi về văn hóa, áp lực vì thiếu quyền con người và từ những hậu quả của chiến tranh. Những áp lực này có thể là vô hình, nhưng chúng hiển hiện rõ trên khuôn mặt con người. Vì không thể mô tả cho từng số phận, nên tôi cố gắng mường tượng khuôn mặt của những người luôn luôn gánh chịu áp lực này, và tạo ra họ dựa trên những hình ảnh tưởng tượng của chính tôi.