Gia đình Vàng© Trọng Thủy

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt chất liệu tổng hợp (Tượng composite mạ vàng, tượng đàn ông kích thước 35x24x120 cm, tượng phụ nữ kích thước 35x24x120 cm, tượng trẻ em kích thước  30x20x100 cm). Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Mọi sinh linh khi sinh ra và trong quá trình tồn tại của nó thì thường đều chịu sự ảnh hưởng và biến đổi từ môi trường bên ngoài.