Đen và Trắng


© Anne Valéry Marchand


© Anne Valéry Marchand


© Anne Valéry Marchand


© Anne Valéry Marchand


© Anne Valéry Marchand

Info
YEAR
TECHNIQUES
DURATION
00:60:00
MEDIUM

Sắp đặt chất liệu tổng hợp (Vẽ trên giấy, cắt dán). Kích thước thay đổi theo không gian.
Thời lượng trình diễn 00:60:00. 

Ý tưởng

Mọi tạo vật đều phải thích ứng với môi trường tự nhiên của chúng. Chúng sẽ phải tự biến đổi để sinh tồn.