Những con giòi


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Courtesy: Under the Magnifying Glass*. Contributor: Ryllega Gallery.


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.


Nguồn: Dưới kính lúp*. Đóng góp: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp (Composite phủ sơn). Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Ở một nơi nơi sạch sẽ cũng có rất nhiều bụi bẩn.

Post Vidai
Khoảng năm 2008
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
https://www.postvidai.com/maggots/