Nguyễn Minh Thành
BORN
CITY/REGION
WEBSITE

Nguyễn Minh Thành sinh tại Hà Nội, từng sống và làm việc giữa Hà Nội và Đà Lạt. Sau khoảng 10 năm sống lặng lẽ ở Đà Lạt, ông đã trở về Hà Nội. Nguyễn Minh Thành tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (1996).

 

Nguyễn Minh Thành làm việc với hội họa và sắp đặt. Thời kì đầu, thực hành của ông tập trung vào các tác phẩm sắp đặt. Ông sử dụng các chất liệu đời thường trong các sắp đặt của mình một cách đầy ý niệm và suy tưởng. Hội họa của Nguyễn Minh Thành lấy cảm hứng từ Phật giáo, là kết quả của quá trình tìm kiếm sự hòa hợp và hòa bình nội tâm.

 

Tiểu sử do VCAD biên soạn dựa trên thông tin từ the Nguyen Art Foundation và bài viết “20 năm nghệ thuật đương đại Việt Nam” của Lương Cao Quyền.

Category
Medium
Year
For Artist
For Artwork