Thư cho mẹ

Nguyễn Minh Thành chuẩn bị cho triển lãm cá nhân tại Artists Unlimited Studio, 1999. Ảnh: Regina van Laak-Bérenger. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Nguyễn Minh Thành chuẩn bị cho triển lãm cá nhân tại Artists Unlimited Studio, 1999. Ảnh: Regina van Laak-Bérenger. Nguồn: Thư cho mẹ. Đóng góp: Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Giới thiệu

Mô tả

Nguyễn Minh Thành là nghệ sĩ khách mời thứ 47 của Hiệp hội nghệ sĩ Artists Unlimited tại Bielefeld (Đức). Chương trình lưu trú kéo dài ba tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1999. Đây cũng là triển lãm cuối cùng mà anh tham gia, với tất cả các tác phẩm đều được thực hiện tại Bielefeld và để lại đây. Toàn bộ triển lãm trở thành một phần trong Bộ sưu tập van Laak- Bérenger.


Văn bản mô tả tác phẩm viết bởi Daniel Bérenger và Regina van Laak-Bérenger từ Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.