Đàn cá nhỏ


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.


Nguồn: Ryllega Gallery.

Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Chất liệu tổng hợp. Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Tôi thấy những chiếc kim khâu cứ đâm lên lại lộn xuống trên những tấm vải, kéo theo những sợi chỉ. Sự khâu, vá, thêu thùa. miệt mài chuyên cần để làm nên trang phục. Tôi liên tưởng những chiếc kim giống như đàn cá. Còn những đường chỉ như cuộc đời cá để lại. Ý nghĩa của đời cá là trang phục.

Vậy nếu gọi kim là cá, chỉ là cuộc đời cá, thì triển lãm nay tôi làm 3 phần:

1. Ngược dòng:

Một đàn cá theo tiếng gọi của sinh tồn mà ngược theo dòng nước lên tận đầu nguồn, cứ thế năm nào cũng vậy.

2. Cá đớp mồi:

Chỉ có mỗi cái miệng để ăn, bằng mọi cách miệng cá phải đớp mồi. Mồi chính là những chiếc môi (nếu thêm dấu huyền thì chữ "môi" thành "mồi").

3. Cá nằm trên thớt:

Cá cũng bị bắt và khi bị bắt lên trên cạn thì việc tẩu thoát là cơ hội vô cùng hiếm hoi.