Thư cho mẹ

Mô tả

Những chân dung người mang mạng che mặt (tượng trưng) hình phong thư. Nguyễn Minh Thành vẽ chân dung mẹ khi còn trẻ theo hình dung của mình trên giấy Dó. Anh vẽ đè lên một lớp vải trắng (mỏng như gạc), bán trong suốt, gợi liên tưởng đến phong bì thư (với viền sọc xanh nước biển và trắng). Tất cả các “phong thư” này, chỉ trừ một bức, đều được ghi tên người nhận (mẹ) và người gửi (con): “đến: Bà Nguyễn Thị Nhật / Thống Nhất - Kim Lan / Gia Lâm - Hà Nội / VIỆT NAM // từ: Nguyễn Minh Thành / August-Bebel-Str. 94/D-33602 Bielefeld / ĐỨC".

Văn bản mô tả tác phẩm viết bởi Daniel Bérenger và Regina van Laak-Bérenger từ Bộ sưu tập van Laak und Bérenger.

Bộ sưu tập van Laak und Bérenger
1999
Bielefeld, Đức