Thư ngỏ

Bạn thân mến,

Cảm ơn bạn đã dành thời gian với Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (ViAA) và có ý muốn hỗ trợ chúng tôi. Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (ViAA) được khởi đầu bởi một nhóm làm việc nhỏ từ Heritage Space, nhưng có tham vọng lớn khi mong muốn xây dựng một bộ thư viện tài liệu trực tuyến về nghệ thuật để lấp đầy khoảng trống về nhận thức và thông tin của cộng đồng.

Chúng tôi luôn tự hiểu rằng có rất nhiều điều cần phải học hàng ngày và kiến thức của mỗi cá nhân là có hạn. Vì vậy, chúng tôi luôn cần sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến từ các bạn để được học hỏi, cập nhật và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Không phải dành cho chúng tôi, mà là cho Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (ViAA) và cho cộng đồng.

Vì vậy, nếu bạn thấy chúng tôi có thiếu sót hoặc chưa đồng tình với nội dung nào của Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (ViAA), xin hãy dành thời gian gửi email cho chúng tôi tại info@vietnamartarchive.vn. Chúng tôi không dám hứa sẽ trả lời trực tiếp được hết các thư của bạn, nhưng mỗi ý kiến và đóng góp của bạn sẽ được cân nhắc cẩn thận và tiếp thu bởi nhóm làm việc và các chuyên gia trong dự án để có thể áp dụng một cách có hiệu quả nhất.

Chân thành cảm ơn!

Nhóm điều hành
Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam (ViAA)