Thành phố thu nhỏ


Thành phố thu nhỏ

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến

Chất liệu: Giấy Mino Washi, dây điện, mực vẽ. Kích thước thay đổi theo không gian.

Ý tưởng

Trong dự án này, tôi thử nghiệm sáng tác một thành phố thu nhỏ bằng hộp giấy Washi trắng và các hình vẽ nhỏ ngẫu hứng. Cách nhìn của tôi về thành phố trong thời gian lưu trú tại Sapporo đã cho tôi cảm hứng thực hiện dự án.