một nghiên cứu về Kiến và Người tị nạn


Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Kích thước linh hoạt theo không gian.

Trước khi rời khỏi Utrecht (Hà Lan) để đến Venice (Ý), nghệ sĩ đã xoay xở mang theo được một đàn kiến, sau đó lại cho thêm số kiến mà anh tìm thấy gần đó vào lọ. Mỗi ngày nghệ sĩ đều dùng một cuốn nhật ký để ghi lại những hoạt động khác nhau diễn ra trong xã hội tí hon của loài kiến, sau đó thả chúng đi mà không trưng bày ở địa điểm triển lãm. Dự án dựa trên những quan sát và chi tiết này đã khơi gợi nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề về truyền thông xã hội, nghiên cứu khoa học và nghệ thuật, cũng như sự di cư và địa vị của người tị nạn.