Nhà của Anne Frank

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
140 × 74 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên vải.