Quay lại nơi bắt đầu
Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
111.5 × 73.5 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên vải.