Xe Bánh Mì

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
111 × 83 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên vải.