tiểu sử của bà


Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Ý tưởng

Để hồi đáp những ký ức về người bà quá cố, nghệ sĩ đã tiến hành nghiên cứu lịch sử cá nhân của bà, sau đó trình bày nó dưới dạng một sắp đặt - một tiểu sử được viết trên tấm vải dài 25m cùng một bức chân dung nhiều lớp khắc họa quá trình anh cố hồi tưởng và tái hiện các đường nét trên khuôn mặt bà bằng những hình vẽ đo đạc địa hình.