Quang cảnh đen #2


Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
00:08:00
MEDIUM

Ý tưởng

Những bóng đèn màu xanh này được người dân dùng để đặt vó, bắt cá. Ánh sáng xanh thu hút côn trùng vây quanh rồi rơi xuống và làm mồi cho cá. Tôi đặt bóng đèn này ở vị trí những nơi từng có con người sinh sống và quay lại. Phim có sử dụng lời khấn của một bà thầy cúng già, một di dân - người cũng đã rời làng lên bờ.