Quang cảnh đen #1


100 × 66 cm


60 × 40 cm


60 × 40 cm


50 × 33 cm

Quang cảnh đen #1

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

 Ảnh in Kỹ thuật số, chùm 5 ảnh.
Kích thước: 100 × 66 cm / 60 × 40 cm / 60 × 40 cm / 50 × 33 cm / 30 × 20 cm