Đã kiểm


Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
72 × 42 (cm)
MEDIUM

Mô tả

Trong Đã kiểm, một chiếc bình được tô điểm đã được phủ với dấu tem bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Bản thân vật thể này là một bản sao của một chiếc bình rượu Yuhuchun truyền thống trong khi vị trí dường như ngẫu nhiên của từ ngữ màu đỏ làm tăng cảm giác về vật thể giả tạo. Nhận ra các biểu tượng có trên các gói hàng được vận chuyển phổ biến, khán giả có thể bắt đầu tìm hiểu những ám chỉ hài hước và thách thức về lịch sử giao thương của đất nước, mối quan tâm về nạn cướp cổ vật hoặc các vấn đề kiểm duyệt văn hóa.

Lời giới thiệu của Sàn Art trong triển lãm Vết in từ đất, 2021.