Ngoài sáng IIInfo
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Mô tả

Trong Ngoài sáng II, tôi đã chụp nhiều người khác nhau: người Việt, người Nhật, người đến từ châu Âu, người đồng tính nam, đồng tính nữ, đàn ông, phụ nữ, kể cả người vô tính… Khi mọi người được trở về với bản chất nguyên thủy của họ, sẽ chẳng còn ai định danh hoặc dán nhãn cho họ, và bạn sẽ chỉ nhìn ngắm họ bằng chính mắt mình. Khi ấy, bạn sẽ nhận ra sự quyến rũ, nỗi cô đơn và vẻ đẹp của cơ thể con người.