Đối chất bản thân trong diễn trình hiện hữuInfo
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
0:16:23
MEDIUM

Đoạn phim tư liệu hoá những cảm thức của nhân vật 'tôi' trong diễn trình đi tìm bản ngã. Hình ảnh được đưa ra là vết tích của sự giao thoa giữa kí ức tuổi thơ với thực tại trưởng thành; là sự bất an trong bối cảnh các mối dây ràng buộc dần bị tước đi bởi lẽ tự nhiên; là những va chạm văn hóa trong thời kỳ đổi mới hay sự xung khắc giữa thực tại với giấc mơ, giữa các vận động vô hình với hữu hình.

Những tình tiết thật và ảo đan xen nhau là dấu hiệu của bản năng phản kháng tự nhiên với ý thức được lâp trình. Đoạn phim được đưa ra có thể là lời nói dối bộc phát của đứa trẻ con chưa dám tin vào thực tại, là tiếng thở dài của một con người đang chơi vơi giữa sự xung khắc văn hóa và bất công xã hội, là độc thoại tầm phào, vô lí lẽ của một cá nhân phi tôn giáo hay tiếng than cất lên của đứa con bị lạc long trong chính gia đình mình.

Dogma Prize
Giải Nhất chung cuộc, 2017
Đối chất bản thân trong diễn trình hiện hữu, ,
http://www.dogmaprize.com/previousdogmaprizes