Vết nứt di động #12

Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
106 × 186 × 1.5 (cm)
MEDIUM