Vết nứt di động #7
Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
106 × 186 (cm)
MEDIUM