Vết nứt di động #8


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
106 × 186.5 (cm)
MEDIUM