Giờ giới nghiêm

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
51 × 14 × 35 (cm)
MEDIUM

Mô tả

Tác phẩm có chút hình tượng từ thần dưới vóc dáng chi tiết của một người thường nhật.Con trâu bạn thân của nhà nông có sức mạnh chăm chỉ, chậm nghĩ.Người phụ nữ là mẹ, là vợ, là con gái của người nông dân,người sống trong luật và lưu giữ luật.

Mô tả trong vựng tập triển lãm Lựa chọn của Grapevine, 2023, tr. 50.