Ngày, đêm
Info
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
40 × 50 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.