Khử mùiInfo
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
17.5 × 30 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên ván gỗ.