Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Định hình không gian rỗng

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
240 × 240 × 800 (cm)

Trong thời gian lưu trú tại Pier2, tôi rất thích thú việc sử dụng các loại giấy Xuyến Chỉ khác nhau, kết hợp với hình vẽ để tạo ra những tác phẩm điêu khắc ánh sáng nhiều lớp. Các tác phẩm điêu khắc này là những hình khối tự nhiên phản ánh quá trình tôi chơi đùa với chất liệu và kết cấu của mỗi loại giấy, khi xét đến những sắc thái ánh sáng khác nhau và cấu trúc ngẫu nhiên được tôi lựa chọn từ các vật dụng hằng ngày như chai, tách, chén; hoặc chỉ đơn giản là sự lặp lại các hình khối. Tôi hy vọng người xem sẽ đắm mình vào mỗi tác phẩm điêu khắc ánh sáng bằng trí tưởng tượng và diễn dịch của riêng họ về không gian này.