Cái lốt


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.


Đóng góp: Ryllega Gallery.

Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Sắp đặt tổng hợp: khung giường 400 × 500 cm, mì ăn liền, ảnh chụp chân dung nghệ sĩ 49,5 × 74 cm .

Ý tưởng

Một đêm nằm bằng một năm đứng.

Một thiết kế nội thất tốt cần cân bằng giữa ăn và ngủ. Đó là giải pháp cho mọi khó khăn vì tục ngữ đã nói rằng "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn." Nguyên liệu chính, mì tôm, được kỳ vọng là sẽ tạo ra mộng đẹp và dài. Đó là một giấc mơ bền vững hay một giấc mơ của sự bền vững.

Đề từ trong Vựng tập triển lãm LIMDIM, 2009.

 

Ở nơi tôi sống, người ta thường nói:

suy nghĩ mì ăn liền

văn hóa mì ăn liền

... mì ăn liền.

Cái gì cũng điền được vào chỗ trống.

Tôi có thể có "hạnh phúc mì ăn liền" khi tôi một mình (có thời điểm mà đồ ăn duy nhất tôi thèm là mì ăn liền, chỉ mì không, không có thịt hay rau ăn kèm, tôi nhận ra nó thật sự rất ngon).

Nhưng tôi sẽ trở thành gì nếu tôi có một gia đình mì ăn liền?

Đề tựa trong Vietnam Eye - Contemporary Vietnamese Art, Serenella Ciclitira biên tập, 2016, tr.104.