Vọng chúng sinh #2


Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
85 × 120 (cm)
MEDIUM

Sơn dầu trên toan.
Kích thước: 120 x 85 cm x 3 tấm.