Vẻ đẹp vĩnh cửu 2


Trưng bày trong triển lãm "Giao biên", Wiking Salon, 2023.


Trưng bày trong triển lãm "Giao biên", Wiking Salon, 2023.


Ảnh chi tiết tác phẩm trong triển lãm "Giao biên", Wiking Salon, 2023.

Info
YEAR
?
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
? × ? (cm)

Màu nước và mực nhuộm trên lụa.

Dữ liệu về tác phẩm đang được thu thập.