Tình yêu vĩnh hằng 2


Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
78 × 138 (cm)
MEDIUM

Màu nước trên lụa.