Tình yêu vĩnh hằng 5


Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
100 × 60 (cm)
MEDIUM

Màu nước trên lụa.