F2.4 [Cột phân số]Info
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
66 × 106 (cm)

Than chì, sơn acrylic, bút chì màu và mực trên giấy.