Thời trang


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.


Đóng góp: Quỹ Vũ Dân Tân.

Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
Tùy biến
MEDIUM

Mô tả

Loạt tác phẩm Thời trang (2000–2009) là những hình nổi ba chiều, có kích thước tương đương người thật, được dựng chủ yếu từ bìa các-tông, tượng trưng cho các bộ trang phục và trông giống như phần thân trên của người phụ nữ.

Văn bản mô tả tác phẩm viết bởi Iola Lenzi, Tiến sĩ, Sử gia Nghệ thuật Đương đại Đông Nam Á. Lenzi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về tác phẩm đương đại của Vũ Dân Tân, đặt trong bối cảnh nghệ thuật đương đại ở Hà Nội những năm 1990.