Lông vũ


Info
ARTIST
YEAR
TECHNIQUES
SIZE
42 × 29.7 (cm)
MEDIUM

Tranh 3D.

Mô tả

Những khung cảnh siêu thực của tôi đưa người xem trở về cõi tiền sử của vẻ đẹp ảo mộng, như một lối thoát khỏi những rối ren thời hiện đại.

Mô tả trong vựng tập triển lãm Lựa chọn của Grapevine, 2023, tr. 38.