Ngôi chùa hoangInfo
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
SIZE
16 × 26 (cm)

Màu nước trên lụa.