cũng may là làm kịp lúc


Info
ARTIST
YEAR
CATEGORY
TECHNIQUES
DURATION
0:10:16
MEDIUM

Tác phẩm cho phép người xem tiếp cận việc nhìn nhận vật chất và hiện tượng một cách chủ quan theo nhiều hướng khác nhau. Thông qua thực hành thu nhặt vật thể, Phan Anh gợi ý một hình mẫu làm từ những hòn đá anh nhặt được trên khắp thành phố Gwangju, một ụ đá có hơn 50.000 lá thư tay tiếng Hàn được dựng lên như một điểm mốc cho nền văn hóa của anh trong thời đại toàn cầu hóa.